Železniční akce:

Termín      Název              Popis        Podrobnosti
-
Jízdy historických vlaků. Výstava
železničních kolejových vozidel. Výstava
historie železnice. Výstava železničních
modelářů. Výstava fotografií. Den
horníků ve Zbůchu. Ukázky historické i
soudobé hasičské techniky. Jízdy
inspektorskou drezínou.

-