Doplněny nové akce do Kalendáře akcí !

02.05.2014 22:18

Kalendář akcí byl rozšířen o novou akci se železniční tématikou a to o Dny úzkorozchodné železnice ve Starém Plzenci při příležitosti 20 výročí zahájení provozu. A také o jednu akci s neželezniční tématikou a to o Slavnosti svobody v Plzni k výročí osvobození Americkou armádou.