UPOZORNĚNÍ - Zrušení akce

10.08.2016 00:21

V kalendáři železničních akcí byla zrušena akce s parním vlakem "Chodské slavnosti".

 

Tiskové prohlášení:

"Vážení příznivci železniční historie a spolku IMC Plzeň

S politováním musíme oznámit, že se i přes maximální vypětí sil, nepodařilo zajistit u drážních úřadů v Německu vydání souhlasu k jízdám zvláštních parních vlaků v rámci Chodských slavností 2016 a slavností ve Furth im Wald. Tuto pro nás prestižní akci, která je vždy hojně navštěvována veřejností nejen na straně ČR, ale i v SRN připravuje spolek IMC Plzeň ve značném předstihu. Letošní změna zahraniční legislativy a s tím spojená byrokracie však přináší značná úskalí. V tuto chvíli musíme konstatovat, že v rámci Chodských slavností 2016, parní vlak mezi Plzní, Domažlicemi a Furth im Wald, jezdit nebude. V uplynulém roce, jízdy parního vlaku zhatilo nepříznivé počasí. V letošním roce to je úřednický šiml. Vedení spolku IMC Plzeň se v nadcházející době začne vážně zabývat formou a programem jízd v rámci Chodských slavností. Je zřejmé, že s největší pravděpodobností dojde v roce 2017 k úpravě tras a jízdního řádu tak, abychom zamezili možným organizačním rizikům ze strany zahraničních partnerů.

 

S upřímným politováním

IMC Plzeň"